Menu
Adres

 Alhuraa Universiteit
 Kerketuinenweg 20A
 2544 CW Den Haag
 Netherland
 Tel:+31703295989
 Fax.+31703096563

Onderzoekscentrum
De Studiegids
DE UNIVERSITEIT
DE UNIVERSITEIT


DE UNIVERSITEIT

Al Huraa universiteit is opgericht in 2005 door een groep deskundigen en academici in Nederland. Al Huraa verzorgt hoger afstandsonderwijs voor studenten binnen –en buiten Neerland. Al Huraa universiteit is een onafhankelijk wetenschappelijke academie die een bijdrage willen leveren aan het particulier onderwijs in Nederland. De universiteit wordt gestuurd door een groep deskundigen en onderzoekers die zorgt voor goed en kwalitatief onderwijs waar de student centraal staat.

Onze missie:
Al Huraa biedt kansen voor een ieder die zijn/haar opleiding wil afronden afgezien van sekse, leeftijd, cultuurachtergrond en religie. Door leren en goed communiceren, bevordert Al Huraa internationaal begrip en dialoog tussen verschillende culturen, groeperingen en geloven in de Nederlandse multiculturele samenleving. Daarbij beschouwt Al Huraa dat leren, kennisoverdracht en ervaring uitwisselen een uitstekend terrein is waar beschavingen elkaar kunnen ontmoeten.

Doel en werkwijze

Al Huraa Universiteit voorziet haar studenten van professioneel, kwalitatief onderwijs en uitstekende studieadvies en begeleiding. De studieloopbaan van is er opgericht om de capaciteiten en de vaardigheden van studenten te ontplooien. Hiervoor gebruikt de universiteit het vrije onderwijssysteem dat het voordeel van flexibiliteit in termen van aangewezen begeleiding en het leren, en van het combineren van diverse methodes heeft.

Bestuur en Organisatie
De universiteit
Naam: Al-Hurrah Universiteit
Land: Nederland
Stad: Den Haag
Al-Hurrah Universiteit staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer: 27278220
Al-Huraa Universiteit staat ingeschreven bij de notaris onder nummer: 20050713/20052286/RR

Raad van bestuur
Voorzitter: Prof. Dr. Akram Cassar
Secretaris: Prof. Dr. Ali Al-Tamimi
Penningmeester:: Dr. Majid Khalil Hussein

Academische normen

De deelnemers worden geoordeeld vanuit hun persoonlijke inzet op basis van:

* Capaciteit om informatie te verwerken

* Het verwerven van kennis,

* Kritisch analyseren en meningvormen

* Duidelijk communicatie vermogen

Dat doen wij door:

* Continue supervisie verlenen aan de deelnemers op ons adviesonderwijs centrum.

* Onze vrijwillige mentoren zijn er beschikbaar op afspraak voor alle deelnemers

* Beoordeling door externe deskundigen

* Deelnemers stimuleren voor actieve van participatie in discussies

* Wekelijkse evaluatie van individuele en groepsprojecten .

Cursussen

Al Huraa universiteit organiseert verschillende cursussen.

* Engels voor beginners

* Arabisch voor beginners en gevorderden


Lezingen

Op het adviesonderwijs centrum van Al huraa, worden er regelmatig lezingen gehouden over allerlei thema’s en onderwerpen. Studenten worden uitgenodigd deel te neme aan de discussies tijdens de lezingen. Tijdens de lezingen staan actuele onderwerpen centraal zoals diversiteit in Europa en in Nederland, tolerantie in de maatschappij , de rol van het geloof in de opvoeding, dialoog tussen verschillende geloven en culturen waar onze gemeenschappelijk congres een goed voorbeeld is.

Op de site van Al huraa staat een reeks lezingen. Voor de lezingen klik hier

[ Ga terug ]
Alhuraa University
Designed by Raje
Pagina Rendering: